Услуги

Грижа за вашето здравје, повеќе среќа

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СО КОЛОР-ДОПЛЕР ДИЈАГНОСТИКА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР (ДУПЛЕКС) НА КАРОТИДНИТЕ АРТЕРИИ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИСКИ И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ НА РАЦЕ ИЛИ НОЗЕ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ХОЛТЕР ЕКГ ЗА РИТАМ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА АБДОМЕН/ПРОСТАТА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + КОНСУЛТАЦИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

СУДСКО-МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ ОД ОБЛАСТА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ЛИЦЕНЦА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 08-1823/2023

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

СУДСКО-МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ ОД ОБЛАСТА КАРДИОЛОГИЈА, ЛИЦЕНЦА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 08-1824/2023

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ДОЈКА И МЕКИ ТКИВА СО ДОПЛЕР

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И ТЕРАПИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Домашна посета

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

КОМПЛЕТЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ: ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ, ЕХО НА АБДОМЕН, ЕХО НА ТИРЕОИДНА ЖЛЕЗДА, СО ЛИЦЕНЦИРАН ВНЕС НА МОЈТЕРМИН.

ДОМАШНА ПОСЕТА

МОБИЛНО ЕХО ВО ВАШИОТ ДОМ

Нашиот тим

Се грижиме за вашето здравје