Услуги

Грижа за вашето здравје, повеќе среќа

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СО КОЛОР-ДОПЛЕР ДИЈАГНОСТИКА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР (ДУПЛЕКС) НА КАРОТИДНИТЕ АРТЕРИИ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИСКИ И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ХОЛТЕР ЕКГ ЗА РИТАМ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА АБДОМЕН/ПРОСТАТА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + КОНСУЛТАЦИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕКСКЛУЗИВНА ЕХОДИЈАГНОСТИКА НА ДОЈКА И МЕКИ ТКИВА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

СПИРОМЕТРИЈА + ТЕРАПИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И ТЕРАПИЈА

Нашиот тим

Се грижиме за вашето здравје