Нашите услуги и цени

Грижа за вашето здравје, повеќе среќа

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ
ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СО КОЛОР-ДОПЛЕР ДИЈАГНОСТИКА Цена на услугата: 3000 Времетраење: 30 мин.
ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР (ДУПЛЕКС) НА КАРОТИДНИТЕ АРТЕРИИ Цена на услугата: 2000 Времетраење: 30 мин.
ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИСКИ И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ НА РАЦЕ ИЛИ НОЗЕ Цена на услугата: 3000 Времетраење: 30 мин.
КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ Цена на услугата: 3000 Времетраење: 30 мин.
ХОЛТЕР ЕКГ ЗА РИТАМ Цена на услугата: 3000 Времетраење: 30 мин.
ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК Цена на услугата: 2500 Времетраење: 30 мин.
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА АБДОМЕН/ПРОСТАТА Цена на услугата: 2500 Времетраење: 30 мин.
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + КОНСУЛТАЦИЈА Цена на услугата: 2000 Времетраење: 30 мин.
СУДСКО-МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ ОД ОБЛАСТА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ЛИЦЕНЦА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 08-1823/2023 Цена на услугата: 0 Времетраење: 30 мин.
СУДСКО-МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ ОД ОБЛАСТА КАРДИОЛОГИЈА, ЛИЦЕНЦА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 08-1824/2023 Цена на услугата: 0 Времетраење: 30 мин.
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ДОЈКА И МЕКИ ТКИВА СО ДОПЛЕР Цена на услугата: 2500 Времетраење: 30 мин.
ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И ТЕРАПИЈА Цена на услугата: 2000 Времетраење: 30 мин.
Домашна посета Цена на услугата: 6000 Времетраење: 120 мин.
КОМПЛЕТЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ: ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ, ЕХО НА АБДОМЕН, ЕХО НА ТИРЕОИДНА ЖЛЕЗДА, СО ЛИЦЕНЦИРАН ВНЕС НА МОЈТЕРМИН. Цена на услугата: 6000 Времетраење: 60 мин.
ДОМАШНА ПОСЕТА
МОБИЛНО ЕХО ВО ВАШИОТ ДОМ Времетраење: 120 мин.
Закажи термин