Shërbimet tona mbajnë buzëqeshjen tuaj

Me shume te qeshur, me shume fat

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Service 1

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Service 2

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + ТИРОИДЕН ХОРМОНАЛЕН СТАУС И ТЕРАПИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Punonjesit

Ne jemi ketu per buzeqeshjen tuaj