Our services keep your smile

More smile, more happiness

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Service 1

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Service 2

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИСКИ И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ХОЛТЕР ЕКГ ЗА РИТАМ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА АБДОМЕН/ПРОСТАТА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + ТИРОИДЕН ХОРМОНАЛЕН СТАУС И ТЕРАПИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ТИРОИДЕН ХОРМОНАЛЕН СТАУС И ТЕРАПИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ДОЈКА И МЕКИ ТКИВА СО ДОПЛЕР

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И ТЕРАПИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Домашна посета

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Комплетен преглед-пакет: Ехокардиографија, доплер на каротидни артерии, ехо на абдомен, ехо на тиреоидна жлезда, со лиценциран внес на mojtermin

ДОМАШНА ПОСЕТА

МОБИЛНО ЕХО ВО ВАШИОТ ДОМ

Meet our employees

We are here to keep your smile