Our services keep your smile

More smile, more happiness

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Service 1

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Service 2

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИСКИ И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ХОЛТЕР ЕКГ ЗА РИТАМ

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА АБДОМЕН/ПРОСТАТА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + ТИРОИДЕН ХОРМОНАЛЕН СТАУС И ТЕРАПИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ДОЈКА И МЕКИ ТКИВА СО ДОПЛЕР

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И ТЕРАПИЈА

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Домашна посета

Meet our employees

We are here to keep your smile