Our services and prices

More smile, more happiness

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ
Service 1 Price: 2500 Duration: 30 min
Service 2 Price: 1500 Duration: 30 min
Price: 2000 Duration: 30 min
Price: 2500 Duration: 30 min
Price: 2000 Duration: 30 min
Price: 2000 Duration: 30 min
Price: 2000 Duration: 30 min
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + ТИРОИДЕН ХОРМОНАЛЕН СТАУС И ТЕРАПИЈА Price: 1500 Duration: 30 min
Price: 1200 Duration: 30 min
Price: 2000 Duration: 30 min
Price: 1000 Duration: 30 min
Price: 1500 Duration: 30 min
Book An Appointment