Our services and prices

More smile, more happiness

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ
Service 1 Price: 3000 Duration: 30 min
Service 2 Price: 2000 Duration: 30 min
ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИСКИ И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ Price: 3000 Duration: 30 min
КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ Price: 3000 Duration: 30 min
ХОЛТЕР ЕКГ ЗА РИТАМ Price: 3000 Duration: 30 min
ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК Price: 2000 Duration: 30 min
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА АБДОМЕН/ПРОСТАТА Price: 2500 Duration: 30 min
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + ТИРОИДЕН ХОРМОНАЛЕН СТАУС И ТЕРАПИЈА Price: 2000 Duration: 30 min
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ДОЈКА И МЕКИ ТКИВА СО ДОПЛЕР Price: 2500 Duration: 30 min
ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И ТЕРАПИЈА Price: 2000 Duration: 30 min
Домашна посета Price: 6000 Duration: 120 min
Book An Appointment