Закажи термин

1
Услуга
2
Датум и Време
3
Ваши податоци
Изберете услуга
Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СО КОЛОР-ДОПЛЕР ДИЈАГНОСТИКА

30 мин. , 3000 MKD
Ехо на срце, со детална проценка на срцевата анатомија, кинетичкиот аспект и компетенцијата на срцевата работа, откривање валвуларни срцеви болести (вродени или стекнати), дефинирање срцеви шумови. От ... Дознај повеќе

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР (ДУПЛЕКС) НА КАРОТИДНИТЕ АРТЕРИИ

30 мин. , 2000 MKD
Каротидните артерии произлегуваат од аорталното стебло и ја спроведуваат крвта до мозокот. Дуплексот (ехо+доплер) на истите е комплексна проценка на нивната внатрешна обвивка, постоење атероматозни ин ... Дознај повеќе

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИСКИ И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ НА РАЦЕ ИЛИ НОЗЕ

30 мин. , 3000 MKD
Колор доплер на периферните крвни садови е дуплекс неинвазивен метод за евалуација на артериските и венските крвни садови на рацете и нозете. Се проценува протокот на крвта низ артериските крвни садов ... Дознај повеќе

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

30 мин. , 3000 MKD
Тестот се изведува со оптеретување на лента за одење (како во теретана) со времетраење кое е иманентно за возраста на пациентот, асоцирано со мониторинг на ЕКГ во тек на истиот. Овој тест ја дефинира ... Дознај повеќе

ХОЛТЕР ЕКГ ЗА РИТАМ

30 мин. , 3000 MKD
Комплексна проценка на срцевиот ритам и откривање на несакани епизоди на опасни аритмии, кои сериозно можат да го загрозат животот. Цена за странски државјани - 4000 денари. БЕСПЛАТЕН, НЕОГРАНИЧЕН П ... Дознај повеќе

ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК

30 мин. , 2500 MKD
Неинвазивна кардиолошка проценка на варијациите на крвниот притисок во тек на едно деноноќие. Врз основа на таквата проценка, може да се спречат несакани последици од хипертензивни пикови. Цена за ст ... Дознај повеќе

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА АБДОМЕН/ПРОСТАТА

30 мин. , 2500 MKD
Цена за странски државјани: 4000 ден. Пациентот треба да биде гладен, со полна бешика. Прегледот е одлична неинвазивна можност за правилна проценка на паренхиматозните органи: црн дроб, панкреас, сле ... Дознај повеќе

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + КОНСУЛТАЦИЈА

30 мин. , 2000 MKD
Штитната жлезда го регулира ткивниот метаболизам, но нејзините промени директно се закануваат на срцевата активност. Некои промени на истата доведуваат до пореметување на срцевиот статус. Овој преглед ... Дознај повеќе

СУДСКО-МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ ОД ОБЛАСТА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, ЛИЦЕНЦА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 08-1823/2023

30 мин.
ЦЕНА ПО ТАРИФНИК Договарање медикофорензична експертиза со правни тимови.  

СУДСКО-МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ ОД ОБЛАСТА КАРДИОЛОГИЈА, ЛИЦЕНЦА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 08-1824/2023

30 мин.
ЦЕНА ПО ТАРИФНИК Договарање медикофорензична експертиза со правни тимови.  

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ДОЈКА И МЕКИ ТКИВА СО ДОПЛЕР

30 мин. , 2500 MKD
Прегледот опфаќа проценка на мамарната ехотекстура, дензитетот на истата, присуство на патолошки демаркирани промени. Доплерот е проценка на крвниот проток, особено во близина на евентуалните ткивни п ... Дознај повеќе

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И ТЕРАПИЈА

30 мин. , 2000 MKD
Преглед само со ЕКГ, без специфични процедури. Тријажа на пациентот, одредување совет или индикации за понатамошен третман, давање препорака за терапија. Цена за странски државјани 3000 ден. БЕСПЛАТ ... Дознај повеќе

Домашна посета

120 мин. , 6000 MKD
Домашна посета од доктор специјалист-интернист---супспецијалист-кардиолог, со ЕКГ со консултација.  

КОМПЛЕТЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ: ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ, ЕХО НА АБДОМЕН, ЕХО НА ТИРЕОИДНА ЖЛЕЗДА, СО ЛИЦЕНЦИРАН ВНЕС НА МОЈТЕРМИН.

60 мин. , 6000 MKD
ХОЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, СО КОМПЛЕТНА ПРОЦЕНКА И ПРЕЦИЗНА ТЕРАПИЈА, СОВЕТ, УПАТУВАЊЕ, ДОКОЛКУ Е НЕОПХОДНО. ЗА ЕДЕН ЧАС ИМАТЕ ОДГОВОР НА СИТЕ ДИЛЕМИ.  
ДОМАШНА ПОСЕТА

МОБИЛНО ЕХО ВО ВАШИОТ ДОМ

120 мин.
Единствени во Македонија, со мобилен ехо-апарат во вашиот дом можеме да направиме: ехокардиографија, доплер на каротидни артерии, доплер на периферни артерии и вени, ехо на штитна жлезда, ехо на абдом ... Дознај повеќе
Закажувањето е овозможено од BookWisely.com