Book An Appointment

1
Service
2
Date & Time
3
Your info
What do you want to book?
Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ

Service 1

30 min , 3000 MKD
за странски државјани 5000 ден  

Service 2

30 min , 2000 MKD
БЕСПЛАТЕН, НЕОГРАНИЧЕН ПАРКИНГ. ПРЕПИШАНАТА ТЕРАПИЈА Е СО ФОНДОВСКА ВАЖНОСТ.  

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИСКИ И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ

30 min , 3000 MKD
за странски државјани 4000 ден БЕСПЛАТЕН, НЕОГРАНИЧЕН ПАРКИНГ. ПРЕПИШАНАТА ТЕРАПИЈА Е СО ФОНДОВСКА ВАЖНОСТ.  

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

30 min , 3000 MKD
за странски државјани 5000 ден БЕСПЛАТЕН, НЕОГРАНИЧЕН ПАРКИНГ. ПРЕПИШАНАТА ТЕРАПИЈА Е СО ФОНДОВСКА ВАЖНОСТ.  

ХОЛТЕР ЕКГ ЗА РИТАМ

30 min , 3000 MKD
Комплексна проценка на срцевиот ритам и откривање на несакани епизоди на опасни аритмии, кои сериозно можат да го загрозат животот.  

ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК

30 min , 2000 MKD
Неинвазивна кардиолошка проценка на варијациите на крвниот притисок во тек на едно деноноќие. Врз основа на таквата проценка, може да се спречат несакани последици од хипертензивни пикови.  

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА АБДОМЕН/ПРОСТАТА

30 min , 2500 MKD
Пациентот треба да биде гладен, со полна бешика. Прегледот е одлична неинвазивна можност за правилна проценка на паренхиматозните органи: црн дроб, панкреас, слезенка, обата бубрега, надбубрежните лож ... Learn more

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + ТИРОИДЕН ХОРМОНАЛЕН СТАУС И ТЕРАПИЈА

30 min , 2000 MKD
за странски државјани 3000 ден БЕСПЛАТЕН, НЕОГРАНИЧЕН ПАРКИНГ. ПРЕПИШАНАТА ТЕРАПИЈА Е СО ФОНДОВСКА ВАЖНОСТ.  

ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ДОЈКА И МЕКИ ТКИВА СО ДОПЛЕР

30 min , 2500 MKD
за странски државјани 4000 ден БЕСПЛАТЕН, НЕОГРАНИЧЕН ПАРКИНГ. ПРЕПИШАНАТА ТЕРАПИЈА Е СО ФОНДОВСКА ВАЖНОСТ.  

ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И ТЕРАПИЈА

30 min , 2000 MKD
за странски државјани 3000 ден БЕСПЛАТЕН, НЕОГРАНИЧЕН ПАРКИНГ. ПРЕПИШАНАТА ТЕРАПИЈА Е СО ФОНДОВСКА ВАЖНОСТ.  

Домашна посета

120 min , 6000 MKD
Домашна посета од доктор специјалист-интернист---супспецијалист-кардиолог, со ЕКГ со консултација.  
Booking powered by BookWisely.com